Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka - informacje

Dyplomy i wyróżnienia

Lider Budownictwa – Najlepsza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Małopolsce

Laureat Konkursu „ Wzorowa Firma”.

 

30.06.2016r. Spółdzielnia otrzymała tytuł „Wzorowa Firma”.

Certyfikat jest potwierdzeniem, że Firma Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka” w Krakowie

należy do grona najlepszych firm w Polsce i ma prawo używać nazwy Wzorowa Firma przez okres ważności certyfikatu.

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda miesięcznika Administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku
i nagrodę Złotego Sokoła SM Śnieżka otrzymała za:

 

  • konsekwentną realizację inwestycji przyjaznych mieszkańcom, wyposażonych w bogaty program prorodzinnej infrastruktury społecznej, szczególnie w przestrzenie wspólne
    o charakterze rekreacyjnym i sportowym oraz za wzorowe utrzymanie towarzyszącej im zieleni,
  • sukcesywne podnoszenie standardu wznoszonych budynków oraz stosowanie dobrej jakości materiałów i rozwiązań technicznych przy równoczesnym utrzymaniu cen na niskim ogólnodostępnym poziomie,
  • skuteczne wysiłki zmierzające do coraz większej integracji realizowanego osiedla
    z miastem.

     

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śnieżka"
zdobyła tytuł DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013

 

Zasadniczym celem programu jest wyłonienie wąskiego grona najlepszych w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych. Poprzez pokazanie "spółdzielczych liderów" chcemy wzmocnić wizerunek polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. Program ma za zadanie upowszechniać, a także propagować właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni i sprawne zarządzanie przez nie zasobami mieszkaniowymi.

 

  


I miejsce w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2012 w kategorii spółdzielnie małe z przychodem z inwestycji.

 

 

 

 

 

  

Wyróżnienie w Konkursie o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła 2012
 

W 2012 roku Spółdzielnię „Śnieżka” wyróżniono za wieloletnią konsekwentną realizację osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w trudnej strefie podmiejskiej, dobrze wyposażonego w atrakcyjną infrastrukturę społeczną i szeroką sieć parkingową oraz za utrzymanie atrakcyjnej cenowo oferty, zapewniającej klientom funkcjonalne mieszkania w starannie wykończonych budynkach.

 

  

Nagroda w pierwszej edycji konkursu "artUrbanica" dla inwestycji "Złocień-zadanie III" w 2012 roku.

 

Realizowane inwestycje na os. „Złocień” znalazły się  w gronie inwestycji nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu "artUrbanica", czego dowodem jest dyplom z godłem "artUrbanica".

Os. złocień – zad. III nagrodzono doceniając uzyskanie przyjaznej dla mieszkańców otwartej przestrzeni publicznej przy ograniczonym budżecie inwestycji oraz rozdzielenie stref ruchu kołowego i pieszego. Dzięki tym zabiegom oraz dużej ilości zieleni z wykorzystaniem zastanego starodrzewia Spółdzielni i projektantom udało się stworzyć przestrzeń, z którą utożsamiają się mieszkańcy. Co było widać poprzez oddane przez Państwa głosy, z których większość opowiedziała się za naszym osiedlem.

 

Wyróżnienie w konkursie o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 2010


W 2010 roku Spółdzielnię „Śnieżka” wyróżniono za podejmowanie wyzwań dotyczących lokalizacji mieszkań w obrębie dużego ośrodka miejskiego, jakim jest Kraków. Doceniono również konsekwentną politykę cenową Spółdzielni, umożliwiającą zakup lokalu m.in. w ramach programu „Rodzina na swoim”. Uznanie zdobyła również proekologiczna postawa SM „Śnieżka” i jej poszanowanie dla lokalnej przyrody.

 

  

Dyplom uznania za zajęcie I miejsca W Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w 2010 r. w kategorii Spółdzielnie Małe

  
Prężnie rozwijające się inwestycje Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka” oraz wciąż rosnące zainteresowanie oferowanymi przez nią mieszkaniami zostały docenione w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych. I  miejsce w rankingu jest najlepszym dowodem na to, że Spółdzielnię „Śnieżka” wyróżnia wyjątkowa przedsiębiorczość i solidność w realizacji własnych przedsięwzięć.

 

  

Wyróżnienie w konkursie Czyste Place Zabaw


Spółdzielnię Mieszkaniową „Śnieżka” wyróżniono nie tylko za troskę o budowę placów zabaw przy zespołach mieszkaniowych, ale przede wszystkim za ich dobre zarządzanie. Czyste place zabaw to wizytówka Spółdzielni „Śnieżka”, a także wyraz jej troski o dobro i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców osiedli.

 

 

 

  

Wyróżnienie w Konkursie o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła 2008


W 2008 roku doceniono działania Spółdzielni prowadzone przy budowie budynków przy ul. Złocieniowej 44 i ul. Opalowej 2. Zwrócono szczególną uwagę na trud Spółdzielni włożony w pozyskanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę mieszkań lokatorskich. SM „Śnieżka” nagrodzono również za wysoki standard i wyposażenie w podstawowy program usługowy nowego zespołu mieszkaniowego osiedla Złocień.

  

Rekomendacja Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań

 

W 2008 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śnieżka" otrzymała rekomendację Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, do którego została przyjęta jako rzetelna i wiarygodna oraz przestrzegająca zasad etyki kupieckiej.