Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka - informacje dla mieszkańców

Ważne dokumenty

 

Znajdziesz tu informacje, które ułatwią Ci poruszanie się po problematyce spółdzielczej oraz pomogą w sprawnym rozwiązywaniu bieżących problemów. Będą one na bieżąco uzupełniane.


 

Statut SM "Śnieżka"

 

Regulamin rozliczenia c.o. i c.w. SM "Śnieżka"

 

Regulamin rozliczenia wody SM "Śnieżka"

 

Regulamin porządku domowego SM "Śnieżka"


Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych
 

Protokół zdawczo-odbiorczy


Regulamin korzystania z kortu tenisowego


Wniosek o wydanie indywidualnego identyfikatora i hasła użytkownika


Regulamin korzystania z boksów grażowych

 

Kliknij na dokument, aby go pobrać