Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka - aktualne inwestycje

Finansowanie

 Inwestycja pn.  Agatowa II, etap I, budynki 1 i 2  w Krakowie, jest realizowana przez Spółdzielnię  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.  o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Oznacza to, że budynki realizowane są w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych. Wnoszone przez członków Spółdzielni wkłady budowlane odpowiadają wysokością wyłącznie kosztom budowy przypadającym na ich lokale mieszkalne. Spółdzielnia nie zarabia na budowie mieszkań, nie osiąga zysku czyli działa „non profit”.

 

W celu usprawnienia procesu nabycia mieszkania, Spółdzielnia współpracuje z uznanym na rynku finansowym, doradcą kredytowym Dom Kredytowy NOTUS.

 

Firma DK NOTUS pomaga w szybkim i optymalnym sfinansowaniu nieruchomości.

Doradcy kredytowi DK NOTUS współpracują z ponad 25 bankami.

 

Spotkania i kontakt jest całkowicie bezpłatny.

 

 

Dedykowany doradca DK NOTUS:

 

Agnieszka Depta
Ekspert finansowy

tel. 695 855 609

e-mail: agnieszka.depta@dknotus.pl

 

www.finanseprzykawie.pl

 

 

 

Agnieszka Depta
Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami

tel. 695 855 609
e-mail:agnieszka.depta@dknotus.pl
 

www.finanseprzykawie.pl